دستگاه تست نشتی دستکش به منظور بررسی و تشخیص وجود نشتی در دستکش ها طراحی شده است . این دستگاه دارای کاربری آسان و مناسب برای انواع دستکش های گلاوباکسی و ایزولاتوراست. این دستگاه در فشار مثبت کار می کند و با تزریق هوا به درون دستکش وجود نشتی در آن را بررسی می کند.

  • مناسب برای انواع دستکش ها
  • فشار کاری قابل تنظیم
  • سیستم هشدار وجود نشتی
  • تخلیه اتوماتیک

 

مشخصات فنی
راهنمای کاربری
ثبت سفارش