جارهای بی هوازی جهت کشت میکروب های بی هوازی استفاده می شود. این جارها با اتصال به دستگاه های جار کنترلر یا با استفاده از Gas pack هوای درون خود را عاری از اکسیژن کرده و یک محیط بی هوازی را جهت رشد میکروب ها فراهم می آورند.

جهت بررسی امکان ساخت جار با شرایط مورد نظر شما لطفا با ما تماس بگیرید.

66481385

ثبت سفارش