سمپلر متغیر

سمپلر یا پیپتور وسیله ایست جهت جابه­جایی مایعات در مقیاسی کوچک و دقیق برای کاربردهای آزمایشگاهی، پزشکی و غیره. این ابزار دقیق در دونوع متغیر و ثابت به طور گسترده توسط محققان به کار گرفته می شود. نوع ثابت این ابزارها، مکانیسمی ساده تر دارد و نوع متغیر آن با افزایش مکانیسم های پیچیده دقت آن نیز افزوده می شود. سمپلرهای متغیر شرکت سوگند با نام تجاری SOGOPETTE با مکانیسم دقیق توانسته است نیروی مکش و نیروی اجکت را به حداقل رسانده و کار با آنرا برای کاربر در مدت طولانی بسیار مطلوب نموده است. علاوه بر این، سمپلرهای شرکت سوگند با گواهی کالیبراسیون مراکز معتبر به بازار عرضه می گردد.

سمپلر متغیر: 1 تا 10 میکرولیتر
سمپلر متغیر: 10 تا 100 میکرولیتر
سمپلر متغیر: 100 تا 1000 میکرولیتر
ثبت سفارش