شرکت سوگند در تاریخ سوم الی ششم دیماه نود و هفت در نمایشگاه مذکور شرکت گردید.برای مشاهده لیست محصولات و نحوه سفارش محصولات به سامانه نمایشگاه  مراجعه فرمایید.