لوپ سوز

لوپ سوز
لوپ سوز
لوپ سوزهای شرکت سوگند با بهره گیری از تکنولوژی جدید در کمتر از 5 ثانیه فرآیند استریل کردن را انجام می دهند. این لوپ سوز برای استیرل کردن انواع لوپ و سوزن مناسب است همچنین این لوپ سوز در آزمایشگاه ها و هودهایی که امکان استفاده از گازهای شعله ...
ادامه مطلب