سمپلر

سمپلر
سمپلر
سمپلر یا پیپتور وسیله ایست جهت جابه­جایی مایعات در مقیاسی کوچک و دقیق برای کاربردهای آزمایشگاهی، پزشکی و غیره. این ابزار دقیق در دونع متغیر و ثابت به طور گسترده توسط محققان به کار گرفته می شود. نوع ثابت این ابزارها، مکانیسمی ساده تر دارد و نوع متغیر آن ...
ادامه مطلب